Per 1 januari 2018 zijn de activiteiten van FinQuire Advies beëindigd.